Palvelut

GPS-mittaus

Satelliittipaikannusjärjestelmien avulla maastoon saadaan tarkat merkinnät rakennus-, tie-, kaava-alueiden yms. varten. Toteutamme myös kohteiden kartoittamista suunnittelua varten. Tulosteet ja kartat räätälöimme asiakkaan toiveiden mukaisiksi.

GPSmittaus

Takymittaus

Meiltä saat rakennussuunnitelmasi mukaiset tarkat mittaukset ja kohteiden sijoittelut maastoon. Tarkistamme kohteiden sijainnin ja tason vuosien ammattitaidolla.

Takymittaus

Salaojasuunnitelmat

SOkarttaToteutamme salaojasuunnitelmat ja niitä varten tehtävät kartoitusmittaukset. Tilatessasi meiltä suunnitelman saat samalla myös kustannuslaskelmat, paalutukset sekä pöytäkirjat.

Lisäksi Säätösalaoja suunnitelmien laadinta ja mahdollisuudet vanhoihin verkostoihin.

Turpeen aumamittaus

Tilaa meiltä turvetuotantoalueiden aumojen mittaukset sekä massalaskenta. Mittaus toteutetaan tarkasti GPS-järjestelmien avulla. Meiltä onnistuu myös massojen ja tasojen laskenta tie-, silta-, sora-alueille. Teemme lisäksi alueiden kartoitukset suunnitelmien laatimista varten.

GPSmittausAUMA

Turvesuunnitelmat

Turvesuunnitelmat ympäristölupia varten, vaaitusmittaukset ja alueen kartoittaminen suunnittelua varten. Myös alle 10ha pienten turvealueiden päivittäminen, sekä niiden mahdollinen laajentaminen.