Vesienhoitosuunnitelmat

Erilaisia ratkaisuja kokonaisvaltaisten valuma-alueiden puhdistamiseksi, etsimme keinot soveltaa luontaisia puhdistus mekanismeja hyödyntäen eri toimialoille.

Mm. Maatalouden vesien puhdistamiseksi tarvittavat kasvillisuuskentät, kosteikot, pintavalutuskentät, laskeutusaltaat, luonnonmukaiset ojitukset monitaso-ojitukset, kuuluvat meidän pääpalveluihin.

Tarvittaessa yhdistämme ratkaisuja erilaisten mekaanisten rakenteiden
kanssa, joten kannattaa ottaa yhteyttä on meillä mahdollisuutta suurempien ratkaisujen toteuttamiseksi.
Lisäksi voimme toteuttaa päästötarkkailuja vesistöistä, kysy lisää.