SOmap Oy

Rakennus- ja ympäristönmittauspalvelut

Tervetuloa

Somap Oy tarjoaa kattavat ja asiantuntevat palvelut rakennusmittaukseen. Apuna mm. GPS- ja lasermittauslaitteisto sekä drone kuvauspalveluissa. Saatte kauttamme myös ympäristölupa-asioiden hoidon ja ympäristösuunnitelmat. Tarjoamme myös konsultointia. Lisäksi palvelumme kattaa vesienhoitosuunnitelmat, maanmittaukset ja salaojasuunnitelmat.

Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä soittamalla tai lomakkeen kautta.

Rakennusmittaus

Rakennusmittauksia voidaan toteuttaa eri tarkkuuksilla milleistä alkaen, esim. pulttiryhmät, moduulit, elementit. 
mittauksia varten SOmap Oy:llä on käytössä kaksi robottitakymetriä ja gps.

Ympäristösuunnitelmat

Oli kyseessä mikä tahansa maanottamista koskeva asia, kannattaa asiassa ottaa yhteyttä. Pääasiallisesti toteutamme
pienikokoisia alueita ja luvituksia, sekä niiden mittaukset.

Maanmittaus

Rajojen mittaus, merkintä ja selvitykset, sekä tarvittavat tulosteet. Maa-alueiden merkintä, kartoitus ja massojen laskenta
suunnitelmien pohja-aineistoksi. 

Vesienhoitosuunnitelmat

Erilaisia ratkaisuja kokonaisvaltaisten valuma-alueiden puhdistamiseksi, etsimme keinot soveltaa luontaisia puhdistus mekanismeja hyödyntäen eri toimialoille. Mm. Maatalouden vesien puhdistamiseksi tarvittavat kasvillisuuskentät, kosteikot, pintavalutuskentät, laskeutusaltaat, luonnonmukaiset ojitukset – monitaso-ojitukset, kuuluvat meidän pääpalveluihin. 

Salaoja-/ Peruskuivatussuunnitelmat

Maatalouden kuivatussuunnitelmat, salaojat, säätösalaojat,
ojat, rummut. Kysy lisää Rakennusten salaojituksesta.
Maatalouden peruskuivatus, salaojitus, säätösalaojitus, putkitukset, yms. suunnitelmat toteutetaan jokaisen alueen ja käyttötarpeen  mukaan, alueet kartoitetaan ja selvitetään maaperän laatu ja alueella vallitsevat olosuhteet, sekä valuma-alue.
Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä soittamalla tai lomakkeen kautta.