Salaoja-/peruskuivaussuunnitelmat

Maatalouden kuivatussuunnitelmat, salaojat, säätösalaojat, ojat, rummut. Kysy lisää Rakennusten salaojituksesta.

Maatalouden peruskuivatus, salaojitus, säätösalaojitus, putkitukset, yms. suunnitelmat toteutetaan jokaisen alueen ja käyttötarpeen 
mukaan, alueet kartoitetaan ja selvitetään maaperän laatu ja alueella vallitsevat olosuhteet, sekä valuma-alue. Kartoitukset toteutetaan gps mittauksella, maanäyteanalyysejä varten omat laitteistot tai hyödynnetään olemassaolevia tutkimuksia, suunnitelmien tueksi hyödynnetään mml:n kartta-aineistoja sekä laserkeilausaineistoja.
 
Tarvittaessa ja riippuen kohteista, toteutamme myös rakennusalueiden salaojasuunnitelmia.